Log in

Vrijeme prijema roditelja

Vrijeme Čas Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
7:30-8:15 1         Jasmin Begović
8:20-9:05 2 Mia Čevro Najda Jugo  Lejla Ibrulj Edina Dušić Aida Kurtović
9:10-9:55 3   Alma Kadragić Jasmina Karađuz Zamira Jusufović
10:15-11:00 4 Azerina Zukić Amela Torlo Hilmo Selimotić

Amra Kurt,

Tanja Manjgo

Vildana Husović
11:05-11:50 5 Muhamed Kajan Miralem Mezit Adis Zukić Hajrija Peco
11:55-12:40 6    

Ermina Arap 

Belma Jazvin

Jasmina Rebac
12:45:13:30 7 Anela Logo Aida Čolić
13:35-14:10 8 Haris Devedžić Mirza Kasumović

Povezani članci (by tag)